Đã có: 208871 lượt truy cập
Hiện có : 2 online
Trang chủ > Dự án, Dự án văn phòng > Văn phòng Tập đoàn BKAV

Văn phòng Tập đoàn BKAV

– Quy mô dự án: 4 tầng ~30.000 m2 sàn xây dựng.
– Chức năng: Văn phòng.
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
– Thời gian: 2013.
– Địa điểm: Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam.
Loading...