Đã có: 117357 lượt truy cập
Hiện có: 2 online
Trang chủ > Dự án, Dự án văn phòng > Văn phòng Tập đoàn BKAV

Văn phòng Tập đoàn BKAV

- Quy mô dự án: 4 tầng ~30.000 m2 sàn xây dựng.
- Chức năng: Văn phòng.
- Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2013.
- Địa điểm: Khu CNC Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam.
Loading...