Đã có: 250128 lượt truy cập
Hiện có : 2 online
Trang chủ > Dự án, Dự án khác > Trung tâm mua sắm – phân phối Hà nội. MÔ HÌNH: SHOP OUTLET

Trung tâm mua sắm – phân phối Hà nội. MÔ HÌNH: SHOP OUTLET

– Quy mô dự án: ~45.000 m2 sàn xây dựng.
– Chức năng: Trung tâm mua sắm – phân phối.
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế hệ thống Điều hoà thông gió.
– Thời gian: 2010.
– Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...