Đã có: 115809 lượt truy cập
Hiện có: 1 online
Trang chủ > Dự án, Dự án khác > Trung tâm mua sắm – phân phối Hà nội. MÔ HÌNH: SHOP OUTLET

Trung tâm mua sắm – phân phối Hà nội. MÔ HÌNH: SHOP OUTLET

- Quy mô dự án: ~45.000 m2 sàn xây dựng.
- Chức năng: Trung tâm mua sắm – phân phối.
- Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế hệ thống Điều hoà thông gió.
- Thời gian: 2010.
- Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...