Đã có: 174840 lượt truy cập
Hiện có : 1 online

TinCom Tower

– Quy mô dự án:29 tầng, 2 tầng hầm ~ 85.000 m2 sàn xây dựng.
– Chức năng: Trung tâm thương mại – Căn hộ cao cấp.
– Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
– Thời gian: 2014 ( đang triển khai).
– Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...