Đã có: 114000 lượt truy cập
Hiện có: 2 online

TinCom Tower

- Quy mô dự án:29 tầng, 2 tầng hầm ~ 85.000 m2 sàn xây dựng.
- Chức năng: Trung tâm thương mại – Căn hộ cao cấp.
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2014 ( đang triển khai).
- Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...