Đã có: 174812 lượt truy cập
Hiện có : 1 online
Trang chủ > Dự án, Dự án hỗn hợp > The Manor Central Park (4CT1- 4CT2 – 6CT1)

The Manor Central Park (4CT1- 4CT2 – 6CT1)

– Quy mô dự án:
4CT1, 39 tầng + 2 tầng hầm ~ 59.200m2 dàn XD
4CT2, 39 tầng + 2 tầng hầm ~ 59.200m2 dàn XD
6CT1, 45 tầng + 2 tầng hầm ~ 53.500m2 dàn XD
– Chức năng: Căn hộ cao cấp – cửa hàng
– Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
– Thời gian: 2016
– Địa điểm: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Loading...