Đã có: 117355 lượt truy cập
Hiện có: 2 online
Trang chủ > Dự án, Dự án hỗn hợp > The Manor Central Park (4CT1- 4CT2 – 6CT1)

The Manor Central Park (4CT1- 4CT2 – 6CT1)

- Quy mô dự án:
4CT1, 39 tầng + 2 tầng hầm ~ 59.200m2 dàn XD
4CT2, 39 tầng + 2 tầng hầm ~ 59.200m2 dàn XD
6CT1, 45 tầng + 2 tầng hầm ~ 53.500m2 dàn XD
- Chức năng: Căn hộ cao cấp – cửa hàng
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2016
- Địa điểm: Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Loading...