Cảm ơn tất cả các Anh/Chị/Các bạn đã cổ vũ/ủng hộ T&E suốt 10 năm qua.
Cảm ơn vì tất cả các Anh/Chị (Chủ tịch, TGĐ…Trưởng ban…và Bạn bè) đã mang đến tình cảm lớn làm TAN CHẢY FANSIPAN – JW MARRIOTT 21/12/2020 (Dù rằng TEG chưa thể mời hết như ước mong)

TEG – Technical Engineering Group xin cảm ơn thật nhiều: www.teg.com.vn

NYC00911-5

 

NYC00893-5

 

NYC00896-5

 

NYC00898-5

NYC00294-5