Đã có: 208859 lượt truy cập
Hiện có : 2 online

HCH Hà Nội

– Quy mô dự án: 9 tầng nổi + 4 tầng hầm ~ 33.354 m2 sàn xây dựng.
– Chức năng: Văn phòng hạng A
– Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
– Thời gian: 2017 (đang triển khai)
– Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Loading...