Đã có: 118326 lượt truy cập
Hiện có: 1 online

HCH Hà Nội

- Quy mô dự án: 9 tầng nổi + 4 tầng hầm ~ 33.354 m2 sàn xây dựng.
- Chức năng: Văn phòng hạng A
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2017 (đang triển khai)
- Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Loading...