Đã có: 115809 lượt truy cập
Hiện có: 1 online
Trang chủ > Dự án, Dự án hỗn hợp > HATECO Hoàng Mai

HATECO Hoàng Mai

- Quy mô dự án: 2 Tháp, 27 tầng nổi, 1 tầng hầm ~ 88.000 m2 sàn xây dựng.
- Chức năng: Trung tâm thương mại – Căn hộ.
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2014 (đang triển khai)
- Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...