Đã có: 174834 lượt truy cập
Hiện có : 1 online
Trang chủ > Dự án, Dự án hỗn hợp > HATECO Hoàng Mai

HATECO Hoàng Mai

– Quy mô dự án: 2 Tháp, 27 tầng nổi, 1 tầng hầm ~ 88.000 m2 sàn xây dựng.
– Chức năng: Trung tâm thương mại – Căn hộ.
– Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
– Thời gian: 2014 (đang triển khai)
– Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...