Đã có: 117356 lượt truy cập
Hiện có: 2 online

CT1 +2 Condotel

- Quy mô dự án: 2 Tháp + 2 Hầm chung; 51 tầng nổi mỗi tháp  ~ 123.000 m2 sàn xây dựng ( bao gồm cả tầng hầm)
- Chức năng: Trung Tâm Thương Mại – Căn hộ khách sạn cao cấp
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2017 (đang triển khai)
- Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam
Loading...