Đã có: 115810 lượt truy cập
Hiện có: 1 online
Trang chủ > Dự án, Dự án hỗn hợp > C3 Lê Văn Lương

C3 Lê Văn Lương

- Quy mô dự án: 17 tầng, 3 tầng hầm ~ 35.000 m2 sàn xây dựng.
- Chức năng: Văn phòng – Trung tâm thương mại – Căn hộ.
- Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2013 – 2014.
- Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...