Đã có: 142668 lượt truy cập
Hiện có : 1 online
Trang chủ > Dự án, Dự án hỗn hợp > C3 Lê Văn Lương

C3 Lê Văn Lương

– Quy mô dự án: 17 tầng, 3 tầng hầm ~ 35.000 m2 sàn xây dựng.
– Chức năng: Văn phòng – Trung tâm thương mại – Căn hộ.
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
– Thời gian: 2013 – 2014.
– Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam.
Loading...