Đã có: 117354 lượt truy cập
Hiện có: 1 online

31 Láng Hạ

Quy mô dự án: 2 Tháp + 4 Hầm chung; 27 tầng nổi   ~ 160.000 m2 sàn xây dựng ( bao gồm cả tầng hầm)
- Chức năng:  Tổ hợp văn phòng – Trung tâm thương mại – Căn hộ cao cấp
Dịch vụ Tư vấn: Tư vấn thiết kế Cơ Điện.
- Thời gian: 2018 (đang triển khai)
- Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
Loading...