LPH 001

Đầu năm nay, Công ty T&E đồng hành cùng với  HTT Group Tư vấn thiết kế cho Dự án “Nhà ở kết hợp Kinh doanh”. Công trình được xây dựng tại số 11 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội gồm 6 tầng nổi + 01 tầng áp mái và 04 tầng hầm ~ 9088.8 m2 sàn xây dựng (bao gồm cả tầng hầm).